Totalentreprenør
 
 

Totalentreprenør

totalentrepren_r

Som totalentreprenør har vi ansvaret for detaljprosjekteringen. Byggherren utvikler derfor en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføring av totalentreprisen.

Tilbake