2018 Rehabilitering svømmehallen
Oversikt google map
 

Renovering av svømmehallen på Idrettens hus skal gjøres slik at svømmehallen kan gjenåpnes for allmenn bruk. Hovedelementer i prosjektet er utskifting av himling samt kontroll og eventuell utbedring av primærbæresystemet. Videre skal det legges nye fliser i barfotområde, samt oppgradering av teknisk anlegg. Oppussing av fellesareal i kjeller under bassengdelen skal og utføres i samme tidsperiode.