2018 Narvik Rådhus
Narvik Rådhus
 

Renovering av rådhuset Narvik Bystyre vedtok i mai 2015 rehabilitering av Narvik Rådhus. Narvikgården er prosjektansvarlig og byggherrerepresentant. Narvik får i disse dager oppgradert sitt sentrum. Rehabilitering av Narvik Rådhus pågår i disse dager, samtidig som Nye Narvik Torv bygges og ferdigstilles. Narvik som by kommer til å få et langt vakrere og brukervennlig sentrum. Oppussingen av rådhuset har en prosjektramme på 180 millioner, og ferdigstillelse er satt til 1. kvartal 2017. Prosjektet omfatter rehabilitering av hele høgblokka, samt bystyresalen og tidligere bibliotekarealer, og alt gjennomføres etter kravene i Tek 10. Etter rehabiliteringen vil antall arbeidsplasser i bygget være ca 190. Narvik kommune er byggherre og Narvikgården har fått ansvaret som byggherrerepresentant og prosjektansvarlig. Laksaa AS har jobben som byggherreombud og KU.