2016 Ofoten Transformatorstasjon
Ofoten
 

Utvidelse av nåværende Transformatorstasjon. Arbeidene omfatter grunn- og betongarbeider for 420 kV-bryterfelt, reaktorsjakt, påbygg på eksisterende kontrollhus og infrastruktur på stasjonsområdet. Laksaa AS er hovedleverandør og hovedbedrift.