2015 Nordkraft Kaldlager
IMG_2671
 

Kaldlager og lager under tak ute, totalt ca. 502 m2