2007 Furumoen Sykehjem
 

Prosjektledelse

Prosjektnavn : Furumoen Sykehjem

Tiltakshaver - oppdragsgiver : Narvik kommune

Oppdragsgivers saksbehandler : Else M. Marskar

Byggesum : 230 mill inkl.mva

Utførelsestidsrom : 2003 - 2007

Oppdragsbeskrivelse : Prosjektleder

Saksbehandler : Stein Laksaa / Liv Hilde Alm