2007 Boligfelt i Stasjonsveien
 

Totalentreprise 1

20 boligenheter fordelt over to hovedbygg i tre og fire etasjer.

Prosjektnavn:
Boligfelt i Stasjonsveien, Furumoen

Tiltakshaver-oppdragsgiver:
Ingeniør S.Laksaa AS

Oppdragsgivers saksbehandler:

Byggesum:

Utførelsestidsrom: 2005/2006

Oppdragsbeskrivelse:Totalentreprise

Saksbehandler:

Øvrige deltakende firma:


Generelle opplysninger:

Status fremdrift: Ferdig overlevert