2006 Wergelandsvei 23
 
2006 Wergelandsvei 23
 

Rekkehuse med 2 etasjer og loft, grunnflate totalt på ca 220 m2 BRA.
Tilsammen 6 leiligheter, 3 leiligheter i første etasje og 3 leiligheter i 2.etasje med tilhørende loft.
Alle leilighetene har egen inngang, første etasje direkte på marknivå, 2.etasje via felles utvendig svalgang.
« Tilbake