2004 Fagernes Postterminal
 

Totalentreprise

Tiltakshaver - oppdragsgiver :Ing. S. Laksaa AS - Posten Norge

Oppdragsgivers saksbehandler :

Byggesum :

Utførelsestidsrom :2003/2004

Oppdragsbeskrivelse :Totalentreprise

Saksbehandler :Valdemar Johansen

Øvrige deltakende firmaer :

Generelle opplysninger :Bygget er planlagt oppført i en etasje med grunnflate på
1750 m2. I tillegg skal det bygges carport på ca.250 m2.
Bygget skal ivareta postens virksomhet vedr. omdeling,
transport og sortering.