2002 Forretningsbygg Bjerkvik
 

Prosjektledelse

Prosjektnavn :Bjerkvik Terrasse

Tiltakshaver - oppdragsgiver :Trollvikveien Eiendom AS

Oppdragsgivers saksbehandler :Trond Olsen

Byggesum :21 mill NOK

Utførelsestidsrom :2001 - 2002 , ( byggetid 12 mnd )

Oppdragsbeskrivelse :Prosjektledelse

Saksbehandler :Alf-Jonny Horrigmoe

Spesielle opplysninger :Nytt næringsbygg i Bjerkvik, totalt 2400m2.