2000 Kjøpesenter "Handelshuset Narvik AS"
 

Prosjektledelse/byggherreombud