Ferdigstilte prosjekter
2018 Rehabilitering svømmehallen
Prosjekt

Totalentreprise

 
2018 Narvik Rådhus
Narvik Rådhus

 
2018 Håreksgt. 62
Prosjekt

 
2017 Selsbanesgt. 29
Prosjekt

Selsbanesgt 29

 
2016 Ofoten Transformatorstasjon
Prosjekt

 
2016 Nye Narvik Torv
Prosjekt

 
2015 Tilbygg NOBU Eiendom AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
2015 Nordkraft Kaldlager
Prosjekt

Totalentreprise

 
2015 Frydenlundsgata 31
Prosjekt

Totalentreprise

 
2014 Solborg omsorgsleiligheter
Prosjekt

Totalentreprise

 
2013 Skistua 4 Vannbassenget
Prosjekt

Totalentreprise

 
2013 Postterminal Harstad
Prosjekt

Totalentreprise

 
2012 Leilighetsbygg i Dronningens gt. 67
Prosjekt

Totalentreprise

 
2012 Coop Prix Evenskjer
Prosjekt

Totalentreprise

 
2012 COOP Ankenes
Prosjekt

Totalentreprise

 
2012 Administrasjonsveien 1
Prosjekt

Totalentreprise

 
2010 Rombaksveien 47
Prosjekt

Totalentreprise

 
2010 Ishall og forretningsbygg
Prosjekt

Totalentreprise

 
2009 NB-Engros Utbygging
Prosjekt

Totalentreprise

 
2008 Br. Dahl
Prosjekt

Totalentreprise

 
2007 Utvidelse adm.bygg Narvik Energi
Prosjekt

Totalentreprise

 
2007 Narvik Kulturhus
Prosjekt

Totalentreprise

 
2007 Furumoen Sykehjem
Prosjekt

Prosjektledelse

 
2007 Forretningsområde Millerjord
Prosjekt

Totalentrepriser

 
2007 Domuskvartalet Bowling og kafe
Prosjekt

Totalentreprise

 
2007 Brekkegården borettslag
Prosjekt

Totalentreprise

 
2007 Boligfelt i Stasjonsveien
Prosjekt

Totalentreprise 1

 
2006 Wergelandsvei 23
Prosjekt

Totalentreprise

 
2005 Ingolf Thune AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
2005 Fossestua Boligfelt
Prosjekt

Totalentreprise

 
2004 Fagernes Postterminal
Prosjekt

Totalentreprise

 
2004 Boligblokk 8 leiligheter i Frydenlundgata i Narvik
Prosjekt

Totalentreprise

 
2003 Kuraas AS Rehab. etter brann
Prosjekt

Prosjektledelse

 
2003 Domuskvartalet gjennoppbygging etter brann
Prosjekt

Prosjektledelse

 
2002 Narvik Hagesenter AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
2002 Forretningsbygg Bjerkvik
Prosjekt

Prosjektledelse

 
2002 Boligblokk 24 leiligheter i Dronningens gate 62 Narvik
Prosjekt

Prosjektledelse

 
2000 Kjøpesenter "Handelshuset Narvik AS"
Prosjekt

Prosjektledelse/byggherreombud

 
2000 Industriområde Fagernes
Prosjekt

Prosjektledelse, totalentreprenør

 
1995 Fjellheisen Narvik - Fjellheisrestauranten
Prosjekt

Prosjektledelse