Ferdigstilte prosjekter
Frydenlundsgata 31
Prosjekt

Totalentreprise

 
Tilbygg NOBU Eiendom AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
Nordkraft Kaldlager
Prosjekt

Totalentreprise

 
Utvidelse adm.bygg Narvik Energi
Prosjekt

Totalentreprise

 
Administrasjonsveien 1
Prosjekt

Totalentreprise

 
Skistua 4 Vannbassenget
Prosjekt

Totalentreprise

 
Solborg omsorgsleiligheter
Prosjekt

Totalentreprise

 
Leilighetsbygg i Dronningens gt. 67
Prosjekt

Totalentreprise

 
Coop Prix Evenskjer
Prosjekt

Totalentreprise

 
COOP Ankenes
Prosjekt

Totalentreprise

 
Ishall og forretningsbygg
Prosjekt

Totalentreprise

 
Postterminal Harstad
Prosjekt

Totalentreprise

 
Wergelandsvei 23
Prosjekt

Totalentreprise

 
Rombaksveien 47
Prosjekt

Totalentreprise

 
Industriområde Fagernes
Prosjekt

Prosjektledelse, totalentreprenør

 
NB-Engros Utbygging
Prosjekt

Totalentreprise

 
Forretningsområde Millerjord
Prosjekt

Totalentrepriser

 
Domuskvartalet Bowling og kafe
Prosjekt

Totalentreprise

 
Furumoen Sykehjem
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Narvik Kulturhus
Prosjekt

Totalentreprise

 
Brekkegården borettslag
Prosjekt

Totalentreprise

 
Boligfelt i Stasjonsveien
Prosjekt

Totalentreprise

 
Fossestua Boligfelt
Prosjekt

Totalentreprise

 
Forretningsbygg Bjerkvik
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Ingolf Thune AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
Kuraas AS Rehab. etter brann
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Fagernes Postterminal
Prosjekt

Totalentreprise

 
Domuskvartalet gjennoppbygging etter brann
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Narvik Hagesenter AS
Prosjekt

Totalentreprise

 
Kjøpesenter "Handelshuset Narvik AS"
Prosjekt

Prosjektledelse/byggherreombud

 
Fjellheisen Narvik - Fjellheisrestauranten
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Selsbanesgt. 29
Prosjekt

Selsbanesgt 29

 
Ofoten Transformatorstasjon
Prosjekt

 
Nye Narvik Torv
Prosjekt

 
Narvik Rådhus
Narvik Rådhus

 
Boligblokk 8 leiligheter i Frydenlundgata i Narvik
Prosjekt

Totalentreprise

 
Boligblokk 24 leiligheter i Dronningens gate 62 Narvik
Prosjekt

Prosjektledelse

 
Br. Dahl
Prosjekt

Totalentreprise