Om oss

Generell presentasjon av firma og forretningsidé.
Laksaa AS ble stiftet i 1993 med det opprinnelige formål å utvikle, eie og leie ut bolig- og forretningseiendommer. Selskapets formål er i ettertid endret til hovedsakelig å omfatte utvikling av nærings- og boligeiendommer samt entreprenørtjenester.
Firmaet har pr dato 9 ansatte, alle med teknisk utdannelse og lang erfaring fra byggebransjen, hovedsakelig fra prosjektledelse innenfor rådgivnings- og entreprenørvirksomhet. Firmaet driver virksomheten hovedsakelig i Narvik og indre Ofoten.


Generelle opplysninger.
Vi henvender oss i all hovedsak til private oppdragsgivere og byggherrer. I perioden etter stiftelsen i 1993 har vi som prosjektledere og/eller medeiere/initiativtaker til en rekke lokale prosjekter opparbeidet oss et inngående kjennskap til bransjen og faste kundeforhold til en rekke større private byggherrer i regionen.
Vårt lokale nettverk omfatter også inngående kjennskap til lokale offentlige saksbehandlere, lokale banker og andre aktuelle finansieringsinstitusjoner. Blant annet nevnes at flere prosjekter, med overveiende positivt resultat, finansieringsmessig er fremmet ovenfor SND.

Våre fagområder er følgende:

- Prosjektutvikling.
- Prosjektledelse og prosjektadministrasjon.
- Totalentrepriser.
- Utredninger - analyser.
- Ledelse.

Firmaet har sentral godkjenning innenfor en rekke godkjenningsområder. Nærmere opplysninger: Referanse: Statens Bygningstekniske Etat.