Pågående prosjekter
Nye Byggtorget

Ombygging av ICA-lager til ny Byggtorget-butikk. ICA-lageret bygges om til nye Byggtorget, inneholdende Byggtorget-butikk med egen kjøkkenutstilling, tempererte lager for materialer, listverk og alt av byggemateriell. Butikken/lageret har egen gjennomkjøring der kunder kan kjøre inn på lageret, fylle henger med de materialer som trengs , betale og kjøre ut. Det er også lagt opp til eget sag/kapp-rom. Laksaa AS har prosjektledelse, ansvarlig SØK og SHA-ansvar under ombyggingen.