Stein Laksaa
 

stein_laksaa
Prosjektleder
Tlf:
Mob:901 255 46
stein@laksaa.no

Navn: Stein Laksaa
Født: 23.07.50.
Fødested: Narvik
Nasjonalitet: Norsk
Sivilstand: Gift
Språk: Engelsk, delvis tysk
Utdannelse: Høyskoleingeniør, Bygg- anlegg.
Øvrig: Entrepenørautorisasjoner. Sikkerhetsklarert for forsvarsanlegg

1974: Eksamen fra Narvik Ingeniørhøyskole. Bygg/Anlegg, 3-årig.
1974 - 76: Statkraft Skjomenanleggene. Ledelse og kontroll av anleggsvirksomhet. Tunneler, bergrom og betong-stål.
1976 - 78: Statkraft Kjela Kraftverk. Entrepriseanlegg. Byggeleder. Ledelse og kontroll. Ansvarlig for kontroll og masseoppgjør. Tunneler, bergrom, betong-stål og fyllingsdam. Entreprisesum, ca 260 mill.
1978 - 79: Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS. Rådgivende ingeniører.
Leder for firmaets byggeplasskontroll ved dokkarbeidene for Statfjord "B". AAJ var engasjert av Oljedirektoratet.
1979 - 81: A/S Nordkraft, Sildvik kraftverk. Nestbyggeleder. Ansvarlig for alt masse- og oppgjørskontroll, samt koordinering av selskapets 6 kontrollører. Tunneler, bergrom, betong-stål og fyllingsdam Sluttsum for utbyggingen, ca 530 mill.
1981 - 84: Anleggsteknikk AS. Rådgivende ingeniører. Avdelingsleder for Narvik-kontoret. Prosjektansvarlig for samtlige oppdrag i dette området.
1984 - 95: Anleggsteknikk Narvik AS. Rådgivende ingeniører. Daglig leder, styreformann og majoritetsaksjonær. Faglig og prosjektansvarlig for samtlige av selskapets oppdrag.
Samlet antall oppdrag for AT og ATN ca 200.
1990 - 91: Direktør i gruveselskapet Nikkel og Olivin AS på engasjement.
1994 - : Ingeniør S. Laksaa AS. Prosjektutvikling - ledelse.
Daglig leder, styreformann og majoritetsaksjonær.


OVERSIKT STYREVERV.
Anleggsteknikk Narvik AS Rådgivende Ingeniører Styreformann 1984 - 94
Narvik Fritidssenter AS Utviklingsselskap Styreformann 1988 - 91
Narvik Fritidssenter ANS Eiendomsselskap Styremedlem 1987 -
Prosjektutvikling AS Eiendomsselskap Styreformann 1987 - 90
Rallarn Alpinsenter AS Driftsselskap Styreformann 1989 - 90
Narvik Sportell AS Driftsselskap Styreformann 1987 - 91
Stadionhallen BA Drifts/eiendomsselskap Styreformann 1992
Ingeniør S. Laksaa AS Utviklings/eiendomsselskap Styreformann 1993 -
Narvik Rådgiver-Arkit.for Interesseforening Styreformann/initiativtaker 1994 - 95
Fjellheisen Narvik AS Drifts/eiendomsselskap Styremedlem 1994 - 96
Narvik og Ofoten Reiseliv Destinasjonsselskap Styreformann 1995 - 97
Grand Royal Hotel AS Hotelldrift Styreformann 1997 -
Narvik Forretningsdrift AS Salg Styreformann 1999 -
OPPDRAG LEDELSE.
Narvik Alpinsenter Driftsansvarlig 1997 - 90
Fjellheisen Narvik AS Daglig leder. Managementavtale. 1995 - 97
Nikkel & Olivin AS Daglig leder gruveselskap. Managementavtale. 1990 - 91
Grand Royal Hotel AS Organisering/oppfølging av drifts- og vedlikeholdsavdeling 1996 - 00
Retofa Eiendomsselskap AS Engasjert forretningsfører 1998 - 00