Alf-Jonny Horrigmoe
 

alf_jonny_horrigmoe
Prosjektleder / Styreleder
Tlf:
Mob:416 23 354
alfjonny@laksaa.no

Født : 27.01.63.
Fødested : Narvik
Nasjonalitet : Norsk
Sivilstand : Samboer

UTDANNELSE:

1983 - 85 : Ingeniørutdannelse ved Narvik Ingeniørhøgskole.
Avdeling og studieretning : Bygg og anleggsteknikk.

1985 - 86 : Påbyggingsår ved Narvik Ingeniørhøgskole.
Studieretning : PØL, Praktisk økonomi og ledelse.


PRAKSIS:

1986 - 2001 : Ansatt hos NCC ANLEGG AS ( Eeg-Henriksen Anlegg AS )

1986 - 87 : Ofotbanen. Omlegging av Ofotbanen , ny trasé mellom
Norddalstunnelen og Haugfjell st.
Tunneler, sne- rasoverbygg / portaler i betong, jernbanefylling
og 2 stk betongbruer
Stikningsansvarlig og betongkontroll. Entreprise ca 30 mill.

1988 - 89 : Sandhornøy Bru. Fritt frambygg type 374 lm.
Sidespenn i høgfast lettbetong LC55.
To plasstøpte undervannsfundamenter, kt -3 og kt. -17
Formann, stiknings- og betongansvarlig.
Entreprise 32 mill.

1989 - 91 : Bardufoss Flybunkere.
18 flybunkere i plasstøpt betong ( ca 2.000 m3 pr. bunker )
inkl oppstillingsplasser og taksebaner
Formann betongarbeider. Entreprise 180 mill.

1991 : Ny Frydenlundsbru, Narvik
Fjerning - riving av eksisterende bru og ny bru i betong.
Ett kjørefelt om gangen pga trafikkavvikling i sentrum av Narvik.
Anleggsleder. Entreprise 4 mill.

1991 - 92 : Brattlia Betongarbeider , Kjøpsvikveien.
Ras - sneoverbygg i betong, betongbjelke bru, fjellsikring:
bolting- nett- nedsprengninger - støttemurer i fjellskjæring,
støttemurer for vegfylling og kulverter.
Anleggsleder Entreprise 7 mill.

1992 - 94 : Mjøsund Bru.
Fritt frambygg type totalt 880 lm, derav 100 lm støpt på
faststillas. 4 hovedsøyler glidestøp 14 - 36 meter.
4 senkekasser ned til kt - 17
Eget betongverk , totalt ca 13.000 m3
Anleggsleder. Entreprise 89 mill.

1995 - 96 : Høgskolen i Narvik, del 1 og 2.
Nybygg ca 12 000 m2 , bæresystem i plasstøpt betong og
prefabrikkerte betongelementer.
Produksjonsleder betongarbeider. Entrepriser 110 mill.

1997 - 98 : Skistua Skole.
Ny barneskole i Narvik Kommune. Areal ca 5.000 m2
Bygn.messige arbeider inkl. koordinering av tekniske
entreprenører.
Anleggsleder. Entreprise 30 mill.

1998 -99 : Handelshuset Narvik, Grunnarbeider.
Tomtearbeider for Narvik Storsenter Steen& Strøm.
Riving av bygningsmasser på tomta, uttak av løsmasser og fjell.
Grovplanering av tomt.
Anleggsleder. Entreprise 8 mill

1999 - 2001 : Handelshuset Narvik.
Narvik Storsenter, Steen& Strøm.
Kjøpesenter i 3 hovedetasjer, totalt ca 12.000 m2 næringarealer.
Parkeringshus i 5 etg ca 10. 000 m2.
Prosjektleder totalentreprise. Entreprise 107 mill.2001 - : Ansatt hos Ingeniør S. Laksaa AS

2001 - 02 : Bjerkvik Terrasse.
Nytt næringsbygg i Bjerkvik. Totalt 2400 m2 på to plan.
Prosjektleder. Entreprisesum 21 mill.

2001 - 02 : NSB Gods ARE
Nytt kontorbygg og uisolert stålhall, samt tomtearbeider.
Prosjektleder Totalentreprise 5,3 mill.

2001 - 02 : Boligblokk Dr. gt 62 , Narvik.
Ny boligblokk i 7 etg, 2 etg parkering / boder og 5 etg med
leiligheter. Totalt 24 boenheter - 2.400 m2
Prosjektleder Totalentreprise 32 mill.